Ж И В О Ј И Н

Објављене књиге

 • Рача и околина, Крагујевац 1979.
 • Таме и свитања, Рача 1980.
 • Стара варош Рача, Рача 1982.
 • Трговина Свилајнца, Свилајнац 1984.
 • Поколењу за незаборав, Рача 1986.
 • Баточина и околина, Баточина 1988.
 • Пола миленијума Раче, Рача 1989.
 • И ништа не дајем, Дубровник – Рача 1989. (збирка песама).
 • Средње Поморавље – археолошко рекогносцирање, Рача 1990.
 • Загонетна Рамаћа, Рача 1992.
 • Велућа, Рача 1993.
 • Шакасте гривне, Рача 1993.
 • Велућа Драгаша, Београд 1996.
 • Гривне живота, Београд 1997.
 • Витезови реда змаја, Београд 1999.
 • Витезови реда змаја
 • Владари Трибала, Рача 2000.
 • Престоно место Рас, Рача 2001.
 • Митологија пчеле, Рача 2002.
 • Манастир Велуће (монографија), Рача 2002.
 • Карађорђе, Рача 2004.
 • Карађорђе
 • Свети Сава, Рача 2004.
 • Црква Рођења Богородице у Баточини, Баточина 2004.
 • Света српска лоза, Рача 2005.
 • Метафизика Лепенског Вира, Рача 2005.
 • Биобиблиографски речник Митолошког зборника, Рача 2006.
 • Карађорђева колевка, Рача 2006.
 • Света Богородице у Доњој Каменици (монографија), Рача 2007.
 • Црква Св. апостола Петра и Павла у Рачи, (монографија) Рача 2007.
 • Црква Светог Николе у Рамаћи (монографија), Рача 2010.
 • Света српска лоза, 2, Рача 2011.
 • Рача – Туристички водич, (коаутор), Рача 2012.
 • Село Вучић у Шумадији, (коаутор), Рача 2012.
 • Доња Каменица – Каран – Велуће – Рамаћа /Цртежи фресака и архитектуре/, Рача 2012.
 • Рачански песнички свитак, (коаутор), Рача 2013.
 • Карађорђе – Васкрс Србије, Београд 2013.
 • Војвода Павле Цукић и Цукићи, Рача 2014.
 • Историја Крагујевца од XII до XIX века, Рача 2014.
 • Рачанска црква Светог Петра и Павла – цртежи архитектуре и фресака, Рача 2015.
 • Уснуо будан ( збирка песама ), Рача 2015.
 • Богородичина црква у Карану, (монографија), Рача 2015.
 • Рачанска црква Светог Петра и Павла – Цртежи архитектуре и фресака. Рача, 2015.
 • Уснуо будан (Збирка песама). Рача, 2015.
 • Средњовековна кнежевина Морава – земље и жупе VIII-XII век, Рача 2016.
 • Карађорђев дом у Рачи, Рача 2017.
 • Витезови реда Змаја – Драконофори, Рача 2017.
 • – Манастир Манасија (монографија), Рача 2018.
 • – Средњовековна кнежевина и краљевина Србија – земље и жупе VII-XV век, Рача 2018.
 • – Средњовековна кнежевина Морава – земље и жупе VIII-XV век, /Друго допуњено издање/, Рача 2019.
 • – Света српска лоза, /Треће допуњено издање/. Рача 2019.
 • – Миленијум српскословенског језика и писма, Рача 2019.
 • – Свети зрак, /поезија/, Рача 2020.
 • – Српски средњи век, Рача 2020.
 • – Богородичина црква у Карану /монографија/, Рача 2020.
 • – Трибали античког света, Рача 2020.
 • – Ђорђе Петровић Карађорђе, Рача 2021.
 • – Принц Растко Свети Саве, Рача 2021.
 • – Свети кнез Стефан Лазар, Рача 2021.
 • – Црква и парохија јарушичка у духовној историји српског народа, Рача 2022.
 • – Култура и метафизика Лепенског Вира, Рача 2022.

Приређивач и ко-уредник научног часописа Центра за митолошке студије Србије (ISSN 1450-9792)

– Митолошки зборник 1 („Митолошко биће народа у песми историји“)

– Митолошки зборник 2 („Корени српске митологије“)

– Митолошки зборник 3 („Слово и мит“)

– Митолошки зборник 4 („Карађорђе у миту и епици“)

– Митолошки зборник 5 („Косовски мит 1389-1999. године“)

– Митолошки зборник 6 („Митска Ресава“)

– Митолошки зборник 7 („Карађорђе у приповедању и легенди“)

– Митолошки зборник 8 („Културно-историјско наслеђе Карађорђевог завичаја“)

– Митолошки зборник 9 („Карађорђе и Карађорђевићи“, I)

– Митолошки зборник 10-11 („Митологија Лепенског Вира“, „Дунав, митска река“)

– Митолошки зборник 12 („Карађорђе и Карађорђевићи“, II)

– Митолошки зборник 13 („Доња Лепеница у историји и миту“)

– Митолошки зборник 14 („Академик Пантелија Срећковић“)

– Митолошки зборник 15 („Академик Војислав Ђурић“)

– Митолошки зборник 16 („Академик Мирослав Пантић“)

– Митолошки зборник 17 („Академик Антоније Исаковић“)

– Митолошки зборник 18 („Професор Радмила Маринковић“)

– Митолошки зборник 19 („Академик Драгољуб Живојиновић“)

– Митолошки зборник 20 („Митска Топлица“)

– Митолошки зборник 21 („Проф. др Реља Новаковић“)

– Митолошки зборник 22 („Класични филолог проф. др Миодраг Мића Стојановић“)

– Митолошки зборник 23 („Академик Милан Будимир“)

-Митолошки зборник 24 („Академик Драгослав Срејовић“)

– Митолошки зборник 25 („Јасеница и Некудим“)

– Митолошки зборник 26 („Млава у миту и историји“)

– Митолошки зборник 27 („Карађорђе – корифеј Првог српског устанка“)

– Митолошки зборник 28 („Космај и његова подгорина“)

– Митолошки зборник 29 („Професор доктор Гордана Јовановић“)

– Митолошки зборник 30 („Хомоље у миту и историји“)

– Митолошки зборник 31 („Часни крст великог жупана Стефана Немање – 1113-2013“)

– Митолошки зборник 32 („Пек и Звижд“)

– Митолошки зборник 33 („Шумадија – историја и мит“)

– Митолошки зборник 34 („Два века Другог српског устанка“)

– Митолошки зборник 35-1, 35-2 („Живојин Андрејић – мултидисциплинарност данас“)

– Митолошки зборник 36 („Ослободилачки покрети народа Балкана у XIX веку“)

– Митолошки зборник 37 („Два века од смрти српског Вожда Ђорђа Петровића Карађорђа“)

– Митолошки зборник 38 („Академик Петар Влаховић“)

– Митолошки зборник 39 („Хиљаду година Краљевине Србије: Војислављевићи – Немањићи – Обреновићи – Карађорђевићи“)

– Митолошки зборник 40 („Тимок у историји и миту“)

– Митолошки зборник 41 („Сто година од присаједињења Војводине Србији“)

– Митолошки зборник 42 („Академик Драгутин Анастасијевић“)

– Митолошки зборник 43 („Доба Карађорђа и Саве Текелије“)

– Митолошки зборник 44 („25. година Центра за митолошке студије“ и „У сусрет 260. година од рођења Карађорђа“)

– Митолошки зборник 45 („Карађорђе и његови савременици“)

– Митолошки зборник 46 (“Проф. др Голуб Јашовић”)

– Митолошки зборник 47 (“Професор др. Бранко Гавела”)

– Митолошки зборник 48  (“Шумадија у помоћним историјским наукама”)

Референце:

С. Ковачић Гужбић, Ј. Пајкић, Живојин Андрејић – ретроспектива поводом двадесет година рада, Рача 1987.

Д. Пилковић, М. Кандић, С. Ковачић Гужвић, Ликовни уметници Крагујевца 1968-1988, Крагујевац 1988, стр. 43, 49, 100, 102.

*** Les bracelets des Tribals. U: 12eme festival international du film scientifique (Michel Alloul), Vill de Palaiseau, Du 19 au 26 novembre 1997, Paris 1997, str. 149.

Проф. др Р. Петровић, др М. Станојевић, Живојин Андрејић – Слика и слово, Београд – Рача 2002.

М. Игњатовић, М. Трнавац, Лексикон писаца просветних радника (II), Београд 2003, стр. 17-18.

П. Илић, Биобиблиографија Живојина Андрејића, Историјски архив Шумадије, Крагујевац 2011.

П. Илић, Библиографија проф. Живојина Андрејића. У: Митолошки зборник 35-1, Рача 2015, стр. 14-68.

М. Стојановић, Библиографске координате стваралаштва Живојина Андрејића. У: Митолошки зборник 35-1, Рача 2015, стр. 69-72.

Д. Тубић, Сликарство Живојина Андрејића. У: Митолошки зборник 35-1, Рача 2015, стр. 119-130.

П. Јашовић, Ка поетици песме Живојина Андрејића. У: Митолошки зборник 35-1, Рача 2015, стр. 131-144.

М. Вукадиновић, В. Масловарић, Р. Бјелановић, Фигуре у тексту – градови у фокусу — Антологија српских песника рођених у периоду 1946-1996, књ. прва, Крагујевац 2019, /Андрејић Живојин, стр. 20-22/.

П. Илић, Библиографија професора Живојина Р. Андрејића. У: Митолошки зборник 43, Рача 2020, стр. 53-102.

Богавац. М, Андрејић Живојин. У: Лексикон писаца српске књижевности А-Б, Матица Српска. Нови Сад 2020, стр. 79-80.