Ж И В О Ј И Н

Објављени научни радови

 • Ђурђево, Рача Крагујевачка–остава, Археолошки преглед 18, Београд 1976.
 • Археолошко рекогносцирање Доње Лепенице, Археолошки преглед 20, Београд 1978.
 • Нови налази из Лепенице и Јасенице, Археолошки преглед 22, Београд 1981.
 • Првоборци са Лепенице, Погледи, 78, Крагујевац 1991.
 • Истине и заблуде о Немањићима, Вечерње новости, Београд 6. 06. до 9. 06. 1996.
 • Истине и заблуде о Немањићима, Вести, Франкфурт 3. 02. до 8. 02. 1997.
 • Трибалске гривне, Плана прес, бр. 8 и 9, В. Плана 1997.
 • Античка Србија на балканским просторима, Политика Експрес, Београд 30. 07. до 2. 08. 1998.
 • Историјско и митолошко Косово, Митолошки зборник 1, Београд–Рача 1998.
 • Сербали или Савеанци, Митолошки зборник 2, Рача 2000.
 • Свети знаци, Митолошки зборник 3, Рача 2000.
 • Митологија Коса бога рата и смри, Митолошки зборник 5, Рача 2002.
 • Zeul dunarean Dagon, Astra Romana, 20–23. 10. 2000 Timisoara.
 • Дунавски бог Дагон, Развитак 205–206, Зајечар 2001.
 • О Милораду Петровићу Сељанчици, у: Милорад Петровић – Сељанчица, Младеновац 2000.
 • Митологизација и парамитологизација Карађорђа, Митолошки зборник 4, Рача 2001.
 • Дрво смрти, Етнокултуролошки зборник VII, Сврљиг 2001.
 • Некудим на Косову и Јасеници, Некудим 1, 15. 02. 2002. Смед. Паланка
 • Завиде, Немање и Мирослави, или о пореклу жупана Стефана Немање, Некудим 2, 6. 05. 2002. Смед. Паланка
 • Црква Св. Стефана манастира Копорина и питање другог гроба Св. деспота Стефана Високог, Наш траг 3, В. Плана 2002.
 • Тврђава витеза златног Змаја, Митолошки зборник 6, Рача 2002.
 • Мара Ресавкиња – реликт прастарог божанства лова и рата, Митолошки зборник 6, Рача 2002.
 • Кошарна као тајно место за ритуално и жртвено убиство прореченог владара, Митолошки зборник 7, Рача 2002.
 • Властелинство писара Јована почетком XVI века у Шумадији, Митолошки зборник 7, Рача 2002.
 • Значење имена Параћин, Параћинских 14 дана, 48, год. III, Параћин 10. 10. 2002. и бр. 50, 7. 11. 2002.
 • Метафизичка геометрија и прво лице Бога света културе Лепенског Вира, Развитак 209-210, Зајечар 2002.
 • Логика бројева геометрије Лепенског Вира, Баштиник 5, Неготин 2002.
 • О Карађорђу и Старовишевцима, Митолошки зборник 8, Рача 2002.
 • Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, Новопазарски зборник 26, Н. Пазар 2002.
 • О Карађорђу и Старовишевцима, Некудим 4, 6. 05. 2003. Смед. Паланка
 • Крушевац није настао одједном, Победа 2.581, год. LVIII, Крушевац 20. 06. 2003
 • Митологија пчеле, Књижевне новине, бр. 1078–1079, Београд 15. 03.–15. 04. 2003; бр. 1080–1081 / 1082–1083, Београд 15. 04.–15. 06. 2003 бр. 1084–1085 / 1086–1087, Београд 15. 06.–15. 08. 2003; бр. 1088–1089 / 1090–1091, Београд 15. 08.–15. 10. 2003; бр. 1092, Београд 15–31. 10. 2003 и бр. 1093, Београд 1–30. 11. 2003.
 • Митски и демонски свет – дискусија, Етно–културолошки Зборник VIII, Сврљиг 2003.
 • Историјско и митско Косово, Књижевни сусрети писаца и деце, Зборник радова, Косово Поље 2003.
 • Црква Свете Богородице у Доњој Каменици и област “Дендра” великог жупана Десе и његових потомака, Развитак 211–212, Зајечар 2003.
 • О српском царском челнику Муси и његовом пореклу, Рашка 39-39, Рашка 2003.
 • Рачанска црква Јана Неволе и иконостас Милије Марковића, Некудим 3, Смед. Паланка 1. 11. 2003.
 • О Карађорђу и Старовишевцима, Шумадијски записи 1, Аранђеловац 2003.
 • Владарска идеологија, инвеститура и инсигније Карађорђевића и њихове задужбине, Митолошки зборник 9, Рача 2003.
 • Српски средњовековни династи и црквене прилике у Источној Србији и северозападној Бугарској у XII–XV веку, Баштиник 6, Неготин 2003.
 • Свети Сава први архиепископ и патријарх, Некудим 5, 1. 11. 2003. Смед. Паланка.
 • Коловрат римски град? Савиндан 14, год. XIV, 7. 01. 2004. Пријепоље.
 • Уснули будни, Митолошки зборник 10–11, Рача 2004.
 • Представа космоса Лепенца, Митолошки зборник 10–11, Рача 2004.
 • Свети Сава први архиепископ и патријарх, Развитак 215–216, Зајечар 2004.
 • Монахиња Јефимија, ћерка ћесара Војихне, унука Владислава II и параунука краља Драгутина, Некудим 6, Смедеревска Паланка 6. 05. 2004.
 • Монахиња Јефимија, ћерка ћесара Војихне, унука Владислава II и параунука краља Драгутина, Јефимија 14, Трстеник 2004.
 • Још о пореклу Карађорђа, Шумадијски записи 2, Аранђеловац 2004.
 • Мултикултурни односи Срба и Румуна, Баштиник 6, Неоготин 2004.
 • О времену и идеологији римских тетрарха, настанку и значењима Ромулиане, Развитак 217–218, Зајечар 2004.
 • Уснули будни, Књижевне новине 1107–1108, 1.–30. јун 2004.
 • Карађорђево порекло у светлу до сада не коришћених извора, Митолошки зборник 12, Рача 2004.
 • Архиепископ Арсеније Сремац, Некудим 7, Смедеревска Паланка 2004.
 • Велики логотет кир Стефан Ратковић, Mons aureus 5–6, Смедерево 2004.
 • Карађорђеви преци из архиве Андрије Лубурића, Архивско наслеђе 2, Зајечар 2004.
 • Племенско порекло Карађорђа, Савиндан 15, 27. 01. 2005, Пријепоље.
 • Ко је хумски кнез Мирослав, и када је настало његово јеванђеље?, Некудим 8, Смед. Паланка 2005.
 • Ко су сликари цркве у Доњој Каменици код Књажевца?, Развитак 219–220, Зајечар 2005.
 • Коловрат – римски муниципијум код Пријепоља, Ужички зборник 31, Ужице 2005.
 • Хумски кнез Мирослав, Одзиви 127, Бијело Поље 2005.
 • Средњовековна жупа Лепеница до XVI века, Митолошки зборник 13, Рача 2005.
 • Прилог истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима, Митолошки зборник 13, Рача 2005.
 • Крушевац – трибалодарданска и рановизантијска Дардапара, Зборник Историјског архива Расине, Крушевац 2005.
 • Персонификација Дарданије из Медијане и припадност Ниша Дарданији у Антици, Баштиник 8, Неготин 2005.
 • Пантелија Срећковић и Иларион Руварац – сукоб либерално–романтичарске критичности и радикално–позитивистичког критицизма; урушавање индоктринарног система са појавом “новоромантичара” – слабости српских на ционалних институција и потреба стварање нове српске историјске школе, Митолошки зборник 14, Рача 2005.
 • Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, Српска слободарска мисао 33, Београд, септембар–октобар 2005.
 • Зашто скуп о Панти Срећковићу?, Митолошки зборник 14, Рача 2005.
 • Прилог за библиографију Панте Срећковића, Митолошки зборник 14, Рача 2005.
 • Прво лице Бога, Буктиња 16, Неготин 2005.
 • Још једном о Бановић Страхињи и Влах Алији, Развитак 221–22, Зајечар 2005.
 • Градови, насеља и цркве у средњовековној жупи Лепеници до XVI века, Шумадијски записи III, Аранђеловац 2006.
 • Прилог истраживању о рашким великим жупанима Примиславу и Белушу, Савиндан 16, Пријепоље 27. 01. 2006.
 • Свети Сава и Византија, Јефимија 16, Трстеник 2006.
 • Академик Војислав Ђурић и његови професори Веселин Чајкановић и Милан Будимир – проблем изучавања српске митологије у „марксистичком духу“, Митолошки зборник 15, Рача 2006.
 • Трибало–дарданска престоница Дамастион, или о ковању новца и сечењу злата Трибала, Развитак 226–227, Зајечар 2006.
 • Велики логотет кир Стефан Ратковић ктитор цркве Св. Николе у Рамаћи, Шумадијски анали 2, Крагујевац 2006.
 • Прве престонице обновљене Србије – једна паралела: Вожд Карађорђе и Топола и кнез Милош и Крагујевац, Крагујевац престоница Србије 1818–1841, Крагујевац 2006.
 • Архиепископ Арсеније Сремац, сестрић светог Саве, Савиндан 17, 27. 01. 2007. Пријепоље.
 • О крунисању сугубим венцом босанског краља Твртка I Котроманића, Ужички зборник 32–1, Ужице 2007.
 • Нека питања о Првом српском устанку у вези са запостављеним сазнањима о Карађорђевом пореклу, Српска слободарска мисао 58, бр. 2, Београд 2007.
 • О Старовишевцима, у: М. Станојевић, Трагом српскога Вожда, Београд 2007.
 • Стара Дубровачка књижевност на размеђу српства и хрватства и допринос српској историји академика Мирослава Пантића, Митолошки зборник 16, Рача–Свилајнац 2007.
 • О српском кнезу Стројимиру и његовом златном печатњаку, Јефимија 17, Трстеник 2007.
 • Сусрети са академиком Антонијем Исаковићем и поимање његове политичке и књижевне личности, Митолошки зборник 17, Рача 2007.
 • Размишљања о раним бановима Босне и неке претпоставке о њиховом пореклу и покушај успостављања родослова, Гласник 5, Бања Лука 2007.
 • Исто, Српска слободарска мисао 71, Београд 2007.
 • Крагујев трг – пређашњи трг Бресница, или о историји Крагујевца од 1228. до 1476. године, Шумадијски анали 3, Крагујевац 2007.
 • Нова сазнања о српском кнезу Строимиру из IX века на основу “архивског записа” са његовог златног печатњака, Архивско наслеђе 5, Зајечар 2007.
 • О сродству римских августа Александра Севера и Лицинија и императора прве и друге тетрархије, Развитак 227–228, Зајечар 2007.
 • Исто, Баштиник 10, Неготин 2008.
 • Размишљања о датуму смрти светог Саве према подацима Доментијана и Теодосија, Известија XXIII, Велико Трново 2008.
 • Постмитологизација као резултат демитологизације српског мита у сатири Радоја Домановића, Лако перо Радоја Домановића, Зборник радова у спомен Радоју Домановићу 1908–2008, Крагујевац 2008.
 • Ко је ктитор манастира Љубостиње?, Расински анали 6, Крушевац 2008.
 • Развојни лук истраживања порекла сликара, стила и медаљона “дугине мреже” манастира Манасије, Деспот Стефан и његово доба, Деспотовац 2008.
 • Размишљање о датуму смрти и хиротонисању светог Саве за првог патријарха Срба и Бугара, Браство XII, Београд 2008.
 • Ко је хумски кнез Мирослав и када је настало његово јеванђеље?, Митолошки зборник 18, Рача 2008.
 • Александар I Карађорђевић као Нови Константин, или о крунама и инсигнијама краља и краљице Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије, Митолошки зборник 19, Рача 2008.
 • Развојни лук истраживања порекла сликара, стила и медаљона „дугине мреже“ манастира Манасије, Деспот Стефан Лазаревић и задужбина његова Манасија (Ресава), Деспотовац 2008.
 • Средњовековна Топлица, баштина жупана Марка и његових потомака, великих жупана Стефана Вукана и Стефана Немање, Митолошки зборник 20, Рача 2009.
 • Време настанка живописа у припрати Љубостиње, Јефимија 19, Трстеник 2009.
 • Уврежени медаљони „дугине мреже“ и њихова симболика као инспирација деспота Стефана и ресавских сликара, Деспот Стефан Лазаревић у науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац 2009.
 • Старија и новија трагања за пореклом великог жупана Стефана Немање и потпуни преокрет са новим резултатима, Митолошки зборник 21, Рача 2009.
 • Кумани на Балкану и њихова асимилација у средњем веку, Развитак 233–234, Зајечар 2009.
 • Животопис и научно житије хеленисте Миодрага Стојановића, Митолошки зборник 22, Рача 2009.
 • Римски империјални култ и фундација и консекрација муниципиума Наис, Митолошки зборник 22, Рача 2009.
 • Србија и Свети Сава између Византије, Угарске и Бугарске, Браство XIII, Београд 2009.
 • Истраженост стила живописа Манасије и порекло чланова сликарске тајфе деспота Стефана, Саборност III, Пожаревац 2009.
 • Старија и новија трагања за пореклом великог жупана Стефана Немање и потпуни преокрет с новим резултатима, Српска слободарска мисао 83, година, бр. 6, септембар–октобар 2009, Београд.
 • Античка ковница Дамастион, или о сечењу злата Трибала, Нумизматички часопис Динар 33, Београд 2010.
Научни скуп "Средњи век у српској науци, историји књижевности и уметности", Деспотовац -Манасија 2009.

Научни скуп „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности“,  Деспотовац – Манасија 2009.

 • Готско–ренесансна рељефна розета као апотропејни сигнум на соклу олтарске апсиде Ресаве, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац 2010.
 • Размишљања поводом историјских сцена живописа и зиданог иконостаса Беле цркве у Карану, Ужички зборник 34-1, Ужице 2010.
 • Кумани на Балкану и њихова асимилација у средњем веку, Известија XXIV-XXV, Велико Трново 2010.
 • Историјске градске целине као урбана језгра Крагујевца XIX века, Крагујевац у другој половини деветнаестог века, Крагујевац 2010.
 • Валоризовани резултати Милана Будимира као полазна основа у трагању за континуитетом индоевропске, Прве – Старе Европе, Митолошки зборник 23, Рача 2010.
 • О пореклу великог жупана Стефана Немање, Братство XIV, Београд 2010.
 • Времепловом у сусрет (не)познатој историји града Крагујевца, Крагујевачке недељне новине 82, Крагујевац 2. 12. 2010;
 • Биоблиографија академика Драгослава Срејовића, Митолошки зборник 24, Рача 2011.
 • Главни митски обрасци мезолитско-неолитске културе Лепенски Вир, Митолошки зборник 24, Рача 2011.
 • Кучево, Јасеница и Некудим, Митолошки зборник 25, Рача 2011.
 • Још једном о животима кнеза Стефана Лазара и деспота Стефана, владара Србије, Средњи век – у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац 2011.
 • Дерон, или ковања новца поводом сакралног дероникона хеленских, пеонских и македонских владара, Нумизматички часопис Динар 34, Београд 2011.
 • Нека питања о Првом српском устанку у вези са запостављеним сазнањима о Карађорђевом пореклу, Шумадијски записи IV, Аранђеловац 2011.
 • Област Загорје од XII до XV века и Белмужевићи,(коаутор В. Јовановић), Шумадијски записи IV, Аранђеловац 2011.
 • Прошлост Крагујевца од 1180. до 1830. године (1-14), Крагујевачке недељне новине 82-95, Крагујевац 2. 12. 2010. – 3. 03. 2011.
 • О крунисању сугубим венцом босанског краља Твртка I Котроманића, Трибуниа 12, Требиње 2011.
 • Витезови реда Змаја – десет миленијума скривене традиције Евроазије, 1-27, Крагујевачке новине 159 – 185, Крагујевац 31. 05. – 29. 11. 2012.
 • Српске средњовековне жупе у сливу Млаве, Митолошки зборник 26, Рача 2012.
 • Браничевска висока властела Растислалић, њихово порекло и родбинске везе са српским владарским кућама, Митолошки зборник 26, Рача 2012.
 • Условљеност програма живописа и архитектуре оријентацијом и светлом српских средњовековних цркава на примеру Студенице, Жиче и Манасије, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, III, Деспотовац 2012.
 • Српске средњовековне жупе данашње Централне Србије као основне административне јединице земљорадника и ратника, Златно зрно Шумадије, Рача 2012.
 • Дерон, или ковања новца поводом сакралног дероникона хеленских, пеонских и македонских владара, Известија XXVI, Велико Трново 2012.
 • Висока српска средњовековна властела Војиновог колена, Историјска баштина 21, Ужице 2012.
 • Високо племенско порекло српског Вожда Карађорђа у светлу магичких снова о будућем прореченом владару, Митолошки зборник 27, Рача 2012.
 • Средњовековне земље и жупе данашње Централне Србије, Шумадијски анали 7, Крагујевац 2012.
 • Стари и ново откривени натписи и урезани записи око и унутар Беле цркве у Карану као извор за историју, Ужички зборник 36, Ужице 2012.
 • Страшни суд Богородичине цркве у Велући, Саборност VI, Пожаревац 2012.
 • Дерон, или ковања новца поводом сакралног дероникона хеленских, пеонских и македонских владара, Нумизматички часопис Динар 32, Београд 2012.
 • Српске средњовековне жупе земље Кучево и Кучевског Загорја, Митолошки зборник 28, Рача 2013.
 • Космај и његова подгорина од 1476. до 1560. године, Митолошки зборник 28, Рача 2013.
 • Адоптирана куманска традиција у српској уметности и усменој књижевности као извор „научне“ утопије о индијском пореклу Срба и Словена и мита „Срби народ најстарији“, Митолошки зборник 29, Рача 2013.
 • Ћирилица – словенско Свето писмо, Родољубље Србије, Петровац на Млави – Велики Поповац 2013.
 • Српска средњовековна жупа Ресава, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, Деспотовац 2013.
 • Српска средњовековна жупа, град и нахија Хомољ, Митолошки зборник 30, Рача 2013.
 • Урезани натписи и угребани записи на каменим фасадама Богородичине цркве у Тргу код Жагубице, Митолошки зборник 30, Рача 2013.
 • Хоризонталне и вертикалне слике Лозе као први родослови и успостављање светости владара Немањина колена, Митолошки зборник 31, Рача 2013, стр. 41-83.
 • Нетачно порекло великог жупана Стефана Немање и кнеза Лазара и избегавање суочавања са овим чињеницама актуелне српске историјске науке, Митолошки зборник 31, Рача 2013.
 • Библиографија научних радова Митолошког зборника 1 – 30 (А – Л), Митолошки зборник 31, Рача 2013.
 • Светлосна оријентација Беле цркве у Карану високо осмишљена и усклађена са фреско програмом наоса и куполе, Ужички зборник 37, Ужице 2013.
 • Значење и симболика Светог Амвросија Медиоланског, архијереја Запада и Истока, за Српску православну цркву са одразом на иконографске садржаје и уметност, Саборност 7, Пожаревац 2013.
 • Живопис Богородичине цркве у Велући, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIII (2), Косовска Митровица 2013.
 • Родбинске везе Хајдук Вељка са устаничким првацима као фактор у његовом командном напредовању, Баштиник 15, Неготин 2013.
 • Реконструкција метоха цркве Св. Тројице деспота Стефана у Ресави, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Деспотовац 2014.
 • Кратка сага о миленијумској голготи српског народа, историји и његовој реконквисти, Родољубље Србије, Петровац на Млави – Велики Поповац 2014.
 • Српске средњовековне жупе Пек и Звижд и истоимене турске нахије, Митолошки зборник 32, Рача 2014.
 • Мултикултурална и етничка прожимања Срба и Влаха у Србији на размеђу између Југославије и Румуније, (коаутор В. Илић), Митолошки зборник 32, Рача 2014.
 • Српска средњовековна Богородица Русалија – Тројица Русалија и неуспела адоптација влашких Русаља, Митолошки зборник 32, Рача 2014.
 • Митолошки зборник 31. Центар за митолошке студије Србије – Рача, приказ. Нишки зборник 22, Ниш 2014.
 • Крагујевац и Дунавска бановина Краљевине Југославије, Крагујевац у првој половини XX века, Крагујевац 2014.
 • Тумачење тројичне симболике и значења уникатне фреско-иконе Богородице Тројеручице и старија посвета св. Тројици цркве у Карану, Ужички зборник 38, Ужице 2014, стр. 321-349.
 • Урезани натписи и угребани записи на каменим фасадама Богородичине цркве у Тргу код Жагубице, Саборност 8, Пожаревац 2014, стр. 83-94.
 • Још једном о несталим косовским средњовековним језерима, Сврчин и Јањево, и дворовима српских владара, архиепископа и епископа, Баштина 37, Лепосавић 2014, стр. 63-84.
 • Српске средњовековне жупе у Крушевачком и Јастребачком крају, Расински анали 12, Крушевац 2014, стр. 381-404.
 • Средњовековне жупе у данашњој Западној Шумадији, Митолошки зборник 33, Рача 2014, стр. 101-118.
 • Размишљање о пореклу Михајла Анђеловића великог челника на двору у Смедереву и великог везира Махмуд паше Анђеловића и њиховим родбинским везама са деспотом Ђурђем, Митолошки зборник 33, Рача 2014, стр. 201-232.
 • О српским феудалним породицама Бакић у Шумадији од прве половине XV до XVIII века, Митолошки зборник 33, Рача 2014, стр. 245-284.
 • Неколико недовољно тачно истумачених ћириличних натписа из XIV-XV века са територије данашње Шумадије као историјски извори, Митолошки зборник 33, Рача 2014, стр. 475-512.
 • Архонтија Морава и „Српска Морава“ од IX до XV века, Развитак 245-246, Зајечар 2014, стр. 82-96.
 • Порекло и породичне везе кнеза Милоша и његових првака у Другом српском устанку – Лига Обреновића, Митолошки зборник 34, Рача 2015, стр. 39-60.
 • Кнез Милош Обреновић, црква Св. Тројице у Горњем Милановцу и ново светло у тумачењу значења и порекла иконе „Богородица Ружа“, Митолошки зборник 34, Рача 2015, стр. 217-250.
 • Проблем „капеле кнегиње Љубице“ у њеном крагујевачком конаку, (коаутор: Р. Петровић), Митолошки зборник 34, Рача 2015, стр. 289-300.
 • Малиша Станојевић и његов рад у Центру за митолошке студије Србије у Рачи, Малиша, Крагујевац 2015, стр. 63-69.
 • Шта нам будућа историја поручује, Крагујевачке новине 301, Крагујевац 19. март 2015, стр. 16-17.
 • Мајка – богиња живота свих времена, Родољубље Србије, Велики Поповац 2015, стр. 7-16.
 • Родбинске везе Вожда Карађорђа са његовим војводама и јунацима као пресудан фактор у подизању Првог српског устанка, Шумадијски анали 8, Крагујевац 2015, стр. 34-73.
 • Митологија живота кроз векове, Крагујевачке новине 313, Крагујевац 11. јун 2015, стр. 16-17.
 • Средњовековна земља Браничево и жупа Браничево, Мајдан, год. XIII, 2/2015, Костолац 2015, стр. 121-126.
 • Програм и особености живопис наоса Богородичине цркве у Карану, Ужички зборник 39, Ужице 2015, стр. 197-240.
 • Митологија културе Лепенског Вира на основама епохалних археолошких открића академика Драгослава Срејовића,Митолошки зборник 35, Рача 2015, стр. 155-196.
 • Стари и ново откривени записи и натписи на простору средњовековне земље Кучево, Митолошки зборник 35, Рача 2015, стр. 545-592.
 • Милешева као неостварено патријаршијско седиште „Саве првог архиепископа и патријарха српског“, Митолошки зборник 35, Рача 2015, стр. 263-294.
 • Бановић Страхиња и Влах Алија у контексту епике, митологије, религије и историје, Митолошки зборник 35, Рача 2015, стр. 641-678.
 • Витезови реда змаја – Змај Сафон, Књижевни живот 2, Темишвар 2015, стр. 149-163.
 • Реконструкција метоха манастира Љубостиње, Расински анали 13, Крушевац 2015, стр. 19-30.
 • Средњовековна земља Тимок, Видински деспотат, Видински санџак и њихове жупе и нахије, Баштиник 17, Неготин 2015, стр. 85-118.
 • Први српски светац и свети краљ – Јован Владимир, Савиндан 26, Пријепоље 27. 01. 2016, стр. 7-9.
 • Тумачење фреско иконе Богородице Тројеручице цркве у Карану, Зборник Филозофског факултета XLVI (1), Косовска Митровица 2016, стр. 477-502.
 • Први српски светац и свети краљ – Јован Владимир, Савиндан 26, Пријепоље 2016.
 • Кад се сви Срби сместе под једну крушку, Крагујевачке новине 367, Крагујевац 23. 06. 2016.
 • Жрнов и средњевековна српска жупа Жрновница, Жрнов 5, Београд 2016.
 • Српских прастарих завичаја вечни пламен, Ћирилица огледало српске душе – Огњишта вечни пламен, Велики Поповац 2016.
 • Археолошка карта локалитета и значајни артефакти из околине Тополе, Тополски записи V, Топола 2016.
 • Вожд Карађорђе и његове родбинске везе са Тополцима и устаницима из Јасенице, Тополски записи V, Топола 2016.
 • Универзална условљеност оријентације храмова у простору према сунцу од Мезолита до хришћанства, Зборник радова конференције „Развој астрономије код Срба VIII“, Београд 2016.
 • Средњовековна земља Рашка и њене жупе, Новопазарски зборник 38 (2015), Нови Пазар 2016.
 • Ново виђење о пореклу јанка Хуњадија и његових потомака, Српска академска мисао 1, Јагодина 2016.
 • Златна – рајска врата у хришћанским храмовима, Саборност 10, Пожаревац 2016.
 • Павле Цукић, војвода Првог и Другог српског устанка – његови претци и потомци, Митолошки зборник 36, Рача 2016.
 • Српски царски челник Муса и његово православно порекло, Расински анали 14, Крушевац 2016.
 • Средњовековна земља Дабар и њене жупе, Савиндан 27, Пријепоље 2017.
 • О пореклу и потомцима деспота Константина Страцимира и Кера Петрице – Јелене деспотице, Баштиник 18, Неготин 2017, стр. 115-128.
 • Још једном о манастиру Велуће и старо-новим нетачним претпоставкама о ктиторима, времену градње и живописања, Љубостињска приношења 2, Трстеник 2017, стр. 147-162.
 • Придворна црква Успења Богородице у српској средњовековној жупи Вителници. У: Манастир Витовница, Велики Поповац 2017, стр. 9-24.
 • Библиографија проф. др Радмила Петровића, Митолошки зборник 37, Рача 2017, стр. 1-12.
 • Први српски устанак под Карађорђевим алајбарјаком седам српских брдских племена, Митолошки зборник 37, Рача 2017, стр. 13-42.
 • Историјски натписи и записи Карађорђеве цркве у Тополи, Митолошки зборник 37, Рача 2017, стр. 231-258.
 • Средњовековна српска земља Моравице и њене жупе, Ужички зборник 41, Ужице 2017, стр. 7-38.
 • О Србима, турским спахијама и спахијама Шумадије из рода Млатишуме у XVII веку. У: Тополски записи VI, Топола 2017, стр. 27-31.
 • Натписи на надгробницима Карађорђеве цркве у Тополи. У: Тополски записи VI, Топола 2017, стр. 84-90.
 • Још једном о кнезу Лазару и његовим синовима и кћерима. У: Расински анали 15, Крушевац 2017, стр. 39-70.
 • О златном прстену печатњаку из Лепосавића. У: Капија Поморавља у духовној историји српског народа, Својново – Крушевац 2017, стр. 165-168.
 • Натписи, записи и симболи на фреско живопису, фасадама и књигама Цркве Св. Тројице у Ресави као извор за историју манастира и Српске православне Цркве. У: Саборност 11, Пожаревац 2017, стр. 119-142.
 • Велики жупан Стефан Немања – пријатељ и сват цара грчког кир Алексе. У: Новопазарски зборник 39 (2016), Нови Пазар 2017, стр. 59-78.
Научни скуп у Рачи 2017.

Научни скуп у Рачи 2017.

 • Натписи епископалне цркве Богородице хвостанске као извори за историју жупе и земље Хвосно. У: Баштина 44, Приштина – Лепосавић 2018, стр. 99-120.
 • Новооткривени средњовековни натписи и записи из Шумадије, Шумадијски анали 9, Крагујевац 2018, стр. 12-24.
 • Још једном о манастиру Велуће и старо-новим нетачним претпоставкама о ктитору, времену граде и живописања, Крагујевачки анали 9, Крагујевац 2018, стр. 25-40.
 • Српска средњовековна жупа Морава, епископија Морава и турска нахија Морава. У: Зборник радова Народног музеја XLVII, Чачак 2017 (2018), стр. 23-38.
 • О пожаревачкој сликарској породици Марковић поводом њиховог ново откривеног иконостаса у Баточини. У: Стиг 122, Мало Црниће 2018, стр. 74-83.
 • Ктитор Богородичине цркве у Дренчи и питање ктиторског гроба. У: Јухорски записи, Својново – Крушевац, стр. 239-246.
 • Архиепископ Сава I – двоструки пријатељ византијског цара Теодора I Ласкариса. У: Новопазарски зборник 40, Нови Пазар 2017 (2018), стр. 85-104.
 • Средњовековна жупа Брусница и турске нахије Морава и Рудник. У: Ужички зборник 42, Ужице 2018, стр. 55-72.
 • Уникатне скулптуре од мермера и кречњака кнезова сточара – влаха из Народног музеја у Београду. У: Митолошки зборник 38, Рача 2018, стр. 179-200.
 • Српско „Велико краљевство од прва“ и друго – Стефана Немање „који је израстао из бедара оних који су господарили српском земљом“. У: Митолошки зборник 39, Рача 2018, стр. 1-50.
 • Први свети српски краљ – Јован Владимир. У: Митолошки зборник 39, Рача 2018, стр. 119-132.
 • Аустријска Краљевина Србија и њене инсигније, 1718-1739. године, у државно-правној традицији Карађорђевих предака и Првог српског устанка, (коаутор). У: Митолошки зборник 39, стр. 175-194.
 • Карађорђев дом у Рачи и српско-југословенска идеологија династије Карађорђевић после 1929. године. У: Митолошки зборник 39, стр. 225-254.
 • Српска средњовековна жупа Тимок. У: Митолошки зборник 40, Рача 2018, стр. 47-66.
 • Живопис припрате и у кулама цркве Свете Богородице у Доњој Каменици. У: Митолошки зборник 40, стр. 131-166.
 • Средњовековна кнежевина и краљевина Србија од VII до XV века (1-20). У: Крагујевачке новине 490-511, Крагујевац 1. 11. 2018 – 28. 03. 2019.
 • Манастир Манасија, Осам векова аутокефалност Српске православне цркве (8-12). У: Илустрована Политика 3141 /О. Радуловић/, Београд 9. 04. – 14. 05. 2019.
 • Присаједињење Војводине Краљевини Србији, 1918. године, и присаједињење Шумадије Војводини стварањем Дунавске бановине, 1929. године. У: Митолошки зборник 41, Рача 2019, стр. 103-128.
 • Размишљање и претпоставке о Светом Петру Коришком Новом на основу натписа на кивоту, из 1870. године, манастира Црна Река. У: Митолошки зборник 42, Рача 2019, стр. 59-90.
 • Новооткривени средњовековни и млађи натписи и записи из Шумадије. У: Митолошки зборник 41, Рача 2019, стр. 215-242.
 • Архиепископ Сава I пријатељ и сват византијског цара Теодора I Ласкариса. У: Новопазарски зборник 42, Нови Пазар.

Научни скуп у Панчеву, 2019.

 • Условљеност оријентације римских царских палатa у Тимоку, храмова и консекративних објеката према сунцу. У: Зборник радова конференције Развој астрономије код Срба Х, Београд 2019, стр. 477-506.
 • Посебан монашки статус светогорског келиота Саве, његов карејски печат и неоправдане оптужбе Димитрија Хоматијана. У: Саборност 13, Пожаревац 2019, стр. 125-141.
 • Ктиторски живопис јужног параклиса студеничке спољне припрате краља Радослава и Анастасије Ласкарис и време настанка. У: Новопазарски зборник 42, Нови Пазар 2019, стр. 15-30.
 • Шест векова манастира Манасије (1418-2018). У: Крило 4, Крагујевац 2020, стр. 13-21.
 • Надгробни натписи војводске фамилије Катић из Рогаче и осталих. У: Шумадијски анали 10, Крагујевац 2020, стр. 18-31.
 • Трибалске гривне типа Јухор. У: Јухорске зоре, Крушевац – Својново 2020, стр. 305-328.
 • Ђорђе Петровић Карађорђе и Сава Текелија, два концепта ослобођења Срба од Турака у време судара европиских великих сила. У: Митолошки зборник 43, Рача 2020, стр. 115-135.
 • Средњовековна жупа Сврљиг у српској земљи Тимок. У: Баштиник 21, Неготин 2020, стр. 7-24.
 • Краљевство Стефана Немање II Првовенчаног: „Који је израстао из бедара оних који су господарили српском земљом“ и „Великог краљевства од прва“. У: Новопазарски зборник 43, Нови Пазар 2020, стр. 111-140.
 • Село Гледић, Гледићке планине и српско-дубровачка властела Гледић? У: Јухорска чтенија – Звезде над Јухором, Својново – Крушевац 2020, стр. 25-30.
 • Митологија културе Лепенског Вира на основама епохалних археолошких открића академика Драгослава Срејовића. У: Драгослав Срејовић и митологија /Центар САНУ Крагујевац, 2012/, Крагујевац 2020, стр. 25-65.
 • Житија кнеза Лазара и „Житије и владавина светог кнеза Лазара“ – прворазредни извори за реконструкцију историје кнеза Лазара. У: Расински анали 17, Крушевац 2019 /2020/, стр. 5-19.
 • Посебан статус светогорског келиота Саве и његов карејски печат. У: Савиндан 31, 27. 01. 2021, Пријепоље, стр. 11-12.
 • Новопронађени печат из Сврљига моравског епископа Николе. У: Бдење 67, Сврљиг 2021, стр. 169-189.
 • Српски владарски дворски савет двадесетчетворице. У: Ужички зборник 45, Ужице 2021, стр. 9-22.
 • Сусрети са академиком Драгославом Срејовићем од Раче преко Лепенског Вира и Ромулиане до Раче и Крагујевца. У: Драгослав Срејовић – 90 година од рођења и 25 година од смрти /М. Царевић/, Крагујевац 2021, стр. 125-129.
 • Још једном о месту, датуму и години рођења српског Вожда Ђорђа Петровића Карађорђа. У: Митолошки зборник 44, Рача 2021, стр. 85-100.
 • Знаменита фамилија лепеничких Парезана из српских устанака. У: Митолошки зборник 44, Рача 2021, стр. 205-238.
 • Средњовековне цркве и манастири епископије Браничево у првој половини XV века. У: Саборност 15, Пожаревац 2021, стр. 103-125.
 • Ко су и шта су били велики ученици Светог Саве. У: Новопазарски зборник 44, Нови Пазар 2021, стр. 15-40.
 • Размишљање поводом изгубљене надгробне плоче српске прин- цезе Брнче, ћерке краља Уроша I и Јелене Комнен Куртне Анжу. У: Баштина 56, Приштина – Лепосавић 2022, стр. 335-350.
 • Ново виђење о пореклу Јанка Хуњадија и његових потомака. У: Развитак 263, Зајечар 2022, стр. 96-112.
 • Порекло и преци Вожда Карађорђа у светлу сећања казивача из Шумадије и црногорских брда. У: Митолошки зборник 45, Рача 2022, стр. 45-66.
 • Лепенички кнезови фамилије Вукићевић из Светлића, XVIII-XIX века, и знаменити потомци. У: Митолошки зборник 45, Рача 2022, стр. 119-154.
 • Побуна властеле против српских владара са посебним освртом на побуне против кнеза кнеза Стефана Лазара и деспота Стефана. У: Ужички зборник 46, Ужице 2022, стр. 63-89.
 • Велики српски царски деспот Иваниш, порекло, родбинске везе и потомци. У: Расински анали 19, Крушевац 2022, стр. 5-17.
 • Знаменита фамилија гружанских Оташевића из Првог и Другог српског устанка. У: Шумадијски анали 12, Крагујевац 2022, стр. 35-63.
 • Црквени шематизам Београдско-сремске епархије – нахија Београд, Железник, Авала и Земун – у XVI веку према турским катастарским пописима. У: Шумадијски анали 12, Крагујевац 2022, стр. 64-88.
 • Моравскапотоња Браничевска еписдкопија и новопронађени печат моравског епископа Николе. У: Саборност XVI, Пожаревац 2022, стр. 119-137.
 • Јасеничка фамилија ПантелићВоденичаревић XVIII-XIX века. У: Тополски записи XI, Топола 2022, стр. 15-23.
 • Црква Рођења Пресвете Богородице у Баточини у XIX веку. У: Баточина у Доњој Лепеници, Баточина 2022, стр. 135-139.
 • Најстарија историја престонице Србије кнеза Милоша Обреновића. У: Крило 9, Крагујевац 2023, стр. 71-114.
 • Средњовековне цркве и манастири области Бранковића према турском попису из 1455. године. У: Митолошки зборник 46, Рача 2023, стр. 233-256.
 • Злато и сребро Стефана немање и његових поотомака или о рударству и трговини њиховог доба. У: Ужички зборник 47, Ужице 2023, стр. 9-32.
 • Библиографија археолога проф. др Бранка Гавеле. У: Митолошки зборник 47, Рача 2023, стр. 1-9.
 • Ране праисторијске културе Централне Србије и археолог Бранко Гавела. У: Митолошки зборник 47, Рача 2023, стр. 17-34.
 • Некадашње српске средњовековне жупе и поотоње угарске жупаније на тлу данашње покрајине Војводине. У: Митолошки зборник 47, Рача 2023, стр. 103-132.
 • Ко је заправо и како убио султана Мурата у битци на Косову пољу и какав је био њен прави исход?. У: Расински анали 20, Крушевац 2023, стр. 5-12.
 • Село Гледић, Гледићке планине и и српско-дубровачка властела Гледић? У: Шумадијски анали 13, Крагујевац 2023, стр. 56-67.
 • Село Јарушице у Лепеници и његов манастир. У: Шумадијски анали 13, Крагујевац 2023, стр. 68-97.
 • Надгробни натписи цркве манастира Пиносаве у Кусадку код Смедеревске Паланке. У: Митолошки зборник 48, Рача 2023, стр. 51-71.
 • Натписи манастира Грнчарице у Жировници код Баточине. У: Митолошки зборник 48, Рача 2023, стр. 101-123.
 • Најстарији натписи надгробника на рачанском гробљу као извори за историју. /коатор Р. Радић/ У: Митолошки зборник 48, Рача 2023, стр. 227-263.
 • Срби кавалири султановог ордена у турској Кнежевини Србији. У: Новопазарски зборник 46, Нови Пазар 2023.